Miljöspel engagerar personalen
Två unga tjejer har tagit miljö- och kvalitetsutveckling in i vardagen på företag. Med sitt eget utbildningsspel Miljöspelet Erinåma, engagerar de personal i viktiga frågor och lär dem allt om hur man arbetar för ett långsiktigt mål som gynnar alla.
- Titta här, man kan direkt se på skärmen hur olika val påverkar miljön. Bra val får naturen att blomstra, dåliga val förstör den.
Åsa Wallin visar på storbild hur det ser ut när de använder Erinåmas eget miljöspel ute på företagen i sina utbildningar. Redan på ett tidigt stadium upptäckte hon och Matilda Stjärnström behovet av ett roligt sätt att utbilda personal i miljöfrågor. De utvecklade ett eget spel med en naturtrogen spelplan där man ser skog, vatten och en liten stad och några olika företag. Deltagarna i spelet är anställda på företag som aktivt jobbar med miljöfrågor och behöver utbilda sin personal.
- Antingen har deras kunder krävt det, eller så vill de bara öka sin konkurrenskraft, säger Matilda.

Åsa och Matilda träffades på utbildningen till Miljö- och kvalitetsingenjörer. En yrkesgrupp som blir alltmer efterfrågad.
- Vår uppgift är att hjälpa företagen att arbeta med miljö- och kvalitetsfrågor. Vi har som mål att göra det på ett sådant sätt att det blir en helt naturlig del av deras företagsprocess, säger Åsa.
I sitt företag Erinåma Miljö & Kvalitet AB som de startade 2006, utbildar, utvecklar och vägleder de företag inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Det handlar mycket om att bygga upp nya arbetssätt, utveckla nya system i miljö- och kvalitetsledning och certifieringar enligt ISO 14001 och 9001.
- Vi arbetar aldrig exakt efter systemen utan anpassar alltid efter varje enskilt företag, säger Matilda.

Matilda och Åsa är lyhörda i sin dialog med företagen och tillsammans utarbetar de en målplan och rutiner och instruktioner som har som mål att utveckla företagens miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. De arbetar både med enstaka delar och helhetslösningar. De olika systemen för miljö, arbetsmiljö och kvalitet är gjorda för att fungera tillsammans.
- Målet är att när företaget arbetat ett tag med de nya systemen ska de ha minskat sin miljöpåverkan och förbättrat sin arbetsmiljö och produktion, säger Åsa.

Åter till det mycket populära spelet som blivit en sådan succé. Spelet används i utbildningssyfte inom miljöledning ute på företag som ser behovet av att utbilda sin personal. Åsa eller Matilda är spelledare. Deltagarna är personal som delas in i grupper om 3-5 personer. Varje grupp får ett fiktivt företag där de är ansvariga för miljöarbetet. De får en miljöpolicy, flera miljömål och en budget som ska hållas. Grupperna ställs inför olika frågeställningar där deras svar påverkar.
- Alla beslut grupperna tar för "sina" företag, ger konsekvenser som syns på spelplanen. Det ger en mycket bra återkoppling och förståelse för konsekvenserna av varje litet beslut, säger Matilda.
Det här bär deltagarna sedan med sig på ett helt annat integrerat sätt än vanliga utbildningar.
Eftersom Åsa och Matilda ser en ökad efterfråga på nya sätt att förmedla kunskap jobbar de just nu med att hitta en form för att erbjuda Miljöspelet Erinåma runt om i Sverige.
- Vi tror på att sälja licenser till spelet. Det ger en möjlighet för våra kunder att väva in den i deras övriga miljöutbildningar samtidigt som vi får möjlighet att sprida Miljöspelet Erinåma.


Erinåma Miljö & Kvalitet AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 070-393 35 68


Email:
info@erinama.se

Hemsida:
www.erinama.se

Adress:
Erinåma Miljö & Kvalitet AB
Ale Byaväg 123
97591 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN